Slide background

SmartCoat

SmartCoat rozkladá všetky organické látky,
ktoré prídu s takto ošetreným povrchom do
kontaktu alebo jeho bezprostrednej blízkosti.
Efektívne rozkladá baktérie, vírusy, plesne,
prchavé organické látky a ďalšie.

Pokračovať

Slide background

Oblasť využitia

Typické aplikácie v oblastiach

Pokračovať

Slide background

TiO2

Čo je oxid titaničitý – TiO2?

Pokračovať

Najvyspelejšia svetová novinka v oblasti
nanotechnologických aplikácií

Technológia SmartCoat prešla dlhodobým vývojom, testovaním, jej účinky boli úspešne preukázané
európskymi normami a dnes je široko využívaná v krajinách ako sú Japonsko, Hongkong, Čína, USA,
Brunej, Singapur, Veľká Británia a v mnohých ďalších.

NANOTECHNOLÓGIA

Najmenší nano oxid titánu TiO2 na svete.
Najrýchlejšie reakcie pri akomkoľvek viditeľnom
druhu svetla.

"Prielom v oblasti nanotechnologických aplikácií, ktorý
pozitívne ovplyvňuje životnú úroveň ľudstva"

SmartCoatTM