Slide background

SmartCoat

SmartCoat rozkladá všetky organické látky,
ktoré prídu s takto ošetreným povrchom do
kontaktu alebo jeho bezprostrednej blízkosti.
Efektívne rozkladá baktérie, vírusy, plesne,
prchavé organické látky a ďalšie.

Pokračovať

Slide background

Oblasť využitia

Typické aplikácie v oblastiach

Pokračovať

Slide background

TiO2

Čo je oxid titaničitý – TiO2?

Pokračovať

REFERENCIE

FAQ


Čo je nanotechnológia?

Nano je odvodené z gréčtiny a znamená "Trpaslík". Veľkosť 1 nanometer je približne 100.000 krát menšia ako je veľkosť ľudského vlasu. Nanotechnológia je rýchlo sa rozvíjajúci vedný odbor, ktorý sa zaoberá produkciou a využitím nanočastíc a nanomateriálov v praxi (1nm = 1 miliardtina metra). Termín nanočastice sa zvyčajne používa na označenie materiálu, ktorého častice majú veľkosť menšiu ako 100 nanometrov. Pre porovnanie, ľudský vlas má priemer okolo 100.000 nanometrov, zatiaľ čo častice dymu majú priemer 1.000 nanometrov.

 • Aké sú potenciálne možnosti aplikácie

 • Samočistiaca schopnosť

  • Pre samočistiace vonkajšie aplikácie
  • Pre vonkajšiu ochranu proti machom a plesniam

  Čistenie vzduchu

  • - rozklad voc, nox a ďalších znečisťujúcich emisných látok
  • - kľúčové komponenty pre vzduchotechniku (filtre, potrubia a pod.)

  Antimikrobiálne

  • Epidemiologická ochrana (proti sars, h1n1, mrsa atď)
  • Prevencia ochorení po zemetrasení, záplavách, tornádom a pod.
  • Priestory so zvýšeným nárokom na hygienu (nemocnice, ambulancie, stacionáre atď)
  • Pre antibakteriálne povrchové úpravy

  Proti machom a plesniam

  • Na omietky, betón, drevo, mramor, žulu atď

  Rozklad pachových látok

  • Pach domácich maznáčikov
  • Pach z ľudskej činnosti
  • Rozklad pachu z cigariet

  Čistenie vody

  • Potlač a farbenie v priemysle
  • Úprava pitnej vody
 • Čo je oxid titaničitý (TiO2)?

 • Titan je 9.najčastejší prvok vyskytujúci sa na Zemi a oxid titaničitý je v špeciálnej frakcii bežne používaný ako biely pigment vo farbách či kozmetike. Pre fotokatalytické reakcie, zamerané na čistenie ovzdušia, antimikrobiálne účinky a podobne, sa používa na svetlo vysoko reaktívny oxid titaničitý. Jeho vysoká hladina reakcie na svetlo mu umožňuje ako katalyzátor vytvárať obrovské množstvo hydroxylových radikálov, ktoré následne spôsobujú oxidáciu organických látok, čím dochádza k čisteniu a dezinfekcii daného prostredia. Pri tejto reakcii sa oxid titaničitý nespotrebováva, čo spôsobuje, že má prakticky neobmedzenú životnosť. Zároveň ide o netoxický materiál bez negatívneho vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie.

 • Sú nanomateriály bezpečné? Nie sú toxické?

 • Bezpečnosť TiO2
  Používanie TiO2 ako fotokatalyzátor je fyzikálne aj chemicky bezpečné, v USA bol oxid titaničitý certifikovaný ako prídavná potravinárska látka už v roku 1968, v Japonsku potom v roku 1983. Dnes je úplne bežne používaný v širokom spektre výrobkov, napríklad v bielej čokoláde ,či kozmetike ako sú rúže, opaľovacie krémy, zubné pasty a pod. Odborné laboratória - "The Food Analysis Center of Japan, Food Research Laboratories a Mitsubishi Chemical Safety Institute Ltd." jednoznačne preukázali množstvom simulačných testov bezpečnosť tohto prvku v oblasti kožných aplikácií, či akútnej orálnej toxicity.

 • Čo je fotokatalýza?

 • Fotokatalýza je definovaná ako "zrýchlenie reakcie prítomnosťou katalyzátora" kedy dochádza k chemickému rozkladu látok za prítomnosti katalyzátora a svetelnej energie. Pri tejto reakcii sa katalyzátor nemení ani nie je spotrebovávaný. Táto definícia tiež zahŕňa citlivosť na svetlo, keď svetelné žiarenie aktivuje daný povrch a spustí sa príslušná reakcia, kedy sekundárne vznikajúce hydroxylové radikály rozkladajú prítomné organické a anorganické látky. Konečným produktom potom sú bežné a stabilné zlúčeniny, najčastejšie vodná para a oxid uhličitý.

  V prírode možno úplne bežne nájsť fotokatalyzátor, konkrétne chlorofyl - zelené farbivo rastlín - ktorý je zodpovedný za dej zvaný fotosyntéza. Pri tomto druhu fotokatalytickej reakcie zachytáva chlorofyl slnečný svit a mení vodu s oxidom uhličitým na kyslík a glukózu. Fotokatalýza je v našom prípade opakom fotosyntézy, kedy vytvorením silného oxidačného činidla dochádza k rozkladu organických látok na vodu a oxid uhličitý.

 • Čo znamená test kvality ovzdušia a povrchov (ASQT)?

 • Tento test Vás dokáže podrobne informovať o zložení a úrovni znečistenia povrchov a ovzdušia.

 • Čo sú to VOC a aké sú ich zdroje?

 • VOC (Volatile Organic Compounds) - prchavé organické látky - sú zdraviu škodlivé plyny, ktoré napríklad vylučujú najrôznejšie materiály z vnútorného zariadenia budov.

  Jednou z najrozšírenejších prchavých organických látok je formaldehyd, bezfarebný plyn s nepríjemným zápachom. Vyskytuje sa v materiáloch, ako sú drevotriesky, preglejky, lepidlá, ktorými je spojený nábytok a ďalej potom v kobercoch, záclonách či penových izoláciách. Ďalším zdrojom VOC je spaľovanie paliva (plyn, drevo, petrolej, tabakové výrobky) a tiež ich úplne bežne nájdeme v produktoch osobnej starostlivosti, parfumy, čistiace a dezinfekčné prostriedky, farby, laky a v neposlednom rade aj pri činnosti kopírovacích strojov.

  Prchavé organické látky sa exhalujú z výrobkov do prostredia nepretržite, intenzita ich emisií sa s postupom času znižuje.

 • Čo VOC spôsobujú?

 • VOC spôsobujú podráždenie očí, nosa a hrdla, nevoľnosť, závraty a tiež kožné problémy. Vyššie množstvo potom môže spôsobiť podráždenie pľúc a dýchavičnosť. Osoby so zvýšenou expozíciou formaldehydu môžu trpieť problémami s pamäťou a úzkosťami.

 • Čo je to oxidácia?

 • Proces je založený na reakcii kyslíka s inou látkou alebo chemickým prvkom, kedy voľný pár elektrón - diera a hydroxylové radikály rozkladajú všetky prítomné organické a anorganické substancie. Tieto hydroxylové radikály tak vlastne majú veľmi silné dezinfekčné účinky, pretože po ich kontakte s bunkovými štruktúrami (baktériami) dochádza k rozloženiu bunkovej steny a následne k úplnému rozkladu tejto bunky.

 • Ako nás SmartCoat ochráni pred baktériami a vírusmi?

 • Povrch ošetrený TiO2 vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam priťahuje všetky mikroorganizmy vrátane vírusov, čím následne dochádza po kontakte týchto organizmov s povrchom k ich okamžitému rozkladu - oxidácii.

 • Prečo je účinok SmartCoat dlhodobý?

 • Aj keď sa pri aplikácii používa suspenzia na báze vody, ihneď po aplikácii dochádza k odparovaniu a ku kryštalizácii povrchu, ktorý je následne vode odolný. Rádovo po desiatich až štrnástich dňoch je povrch úplne vykryštalizovaný, s vysokou odolnosťou proti oteru a tiež odolný vode a chemickým prípravkom. Oxid titaničitý obsiahnutý v tejto vrstve pôsobí ako katalyzátor, nespotrebováva sa, čím je zaručený dlhodobý efekt a účinok. Iba v prípadoch, keď dôjde k prekrytiu tejto vrstvy napríklad premaľovaním, dôjde k strate všetkých účinkov a je nutné vykonať aplikáciu znova.

 • Prečo je povrch antistatický?

 • Vďaka antistatickým vlastnostiam povrchu sú mikročastice prachu vrstvou odpudzované a teda nedochádza tak rýchlo k ich usadzovaniu.

 • Prečo je povrch hydrofilný?

 • Hydrofilné znamená vodu milujúci. Akonáhle je fotokatalytický povrch vystavený svetelnému žiareniu, dochádza k jeho aktivácii, čím sa postupne znižuje kontaktný uhol povrchu a kvapaliny. Po dostatočnom vystavení osvetlenia sa povrch stáva super-hydrofilným. Inými slovami, povrch prestane úplne odpudzovať vodu, tzn. že voda prestane vytvárať jednotlivé kvapky, naopak, vytvorí sa jednoliaty tenký vodný film, s vlastnosťami ako majú opticky čisté sklenené dosky. Vďaka tejto hydrofilnej povahe oxidu titaničitého a prítomnosti gravitácie dochádza na danom povrchu k samočisteniu a mikročastice prachu sú tak vodným mikrofilmom z povrchu odstránené.